Sürdürülebilir Satın Alma Politikası:
Borusan çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri dahil olmak üzere tüm Borusan ekosistemi için Borusan’ın sürdürülebilir satın alma yaklaşımını ve ÇSY konuları dahilinde beklentilerini ortaya koymaktadır


Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu:
Borusan'ın mevcut veya potansiyel tedarikçilerinin ÇSY performansının değerlendirilmesi ve stratejik satın alma kararına temel oluşturması adına tasarlanmış olup tedarikçilerin anketi doldurup Borusan’a beyan usulüne dayalı bilgilendirme yapmaları gerekmektedir.


Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu:
Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nı tamamlayıcı nitelikte olup Politika’da belirtilen Sürdürülebilir Satın Alma Katmanları ve İlgili Alt Konular dahilinde Borusan’ın tedarikçilerinden beklentilerini ortaya koymakta ve Politika’nın uygulama adımlarına ilişkin detayları ve yönlendirmeleri içermektedir. Kılavuz, Borusan’ın tüm mevcut ve potansiyel tedarikçileri içindir.